Program

10:30-11:30 a 14:00-15:00 hod

 

Vystoupení dětí z DDM Stonožka a ZUŠ Nová Paka
-africké bubny, mažoretky, taneční školička a disco tance
-improvizační vystoupení a scénické čtení

 

Můžete se také těšit na vystoupení Orientálních tanců skupiny ILHAAM